//

FOTOS NEW GARAMOND

#9 "V" "MOTOR" NEW GARAMOND - SÁBADO 16/11/2013


"YO SOY BOHEMIA" NEW GARAMOND MADRID - VIERNES 15/11/2013


#8 "V" "VILLANOS" NEW GARAMOND - SÁBADO 09/11/2013


"YO SOY BOHEMIA" NEW GARAMOND MADRID - VIERNES 08/11/2013


#7 "V" "HEAVEN" NEW GARAMOND - SÁBADO 02/11/2013


"YO SOY BOHEMIA" NEW GARAMOND MADRID - VIERNES 01/11/2013


"HALLOWEEN" NEW GARAMOND MADRID - JUEVES 31/10/2013


#6 "V" "SAVE THE WORLD" NEW GARAMOND - SÁBADO 26/10/2013


"YO SOY BOHEMIA" + "DR.BELLIDO" NEW GARAMOND MADRID - VIERNES 25/10/2013


#5 "V" "LA TROYA" NEW GARAMOND - SÁBADO 19/10/2013


"YO SOY BOHEMIA" NEW GARAMOND MADRID - VIERNES 18/10/2013


#4 "V" "JAPÓN" NEW GARAMOND - SÁBADO 12/10/2013


"YO SOY BOHEMIA" NEW GARAMOND MADRID - VIERNES 11/10/2013


#3 "V" "VICIOUS SHOWCASE" NEW GARAMOND - SÁBADO 05/10/2013


"YO SOY BOHEMIA" + "MAUI BEAH-MOJACAR" NEW GARAMOND MADRID - VIERNES 04/10/2013


#2 "V" "LA TROYA" NEW GARAMOND - SÁBADO 28/09/2013


"YO SOY BOHEMIA" NEW GARAMOND - VIERNES 27/09/2013


NEW GARAMOND MADRID - JUEVES 26/09/2013


#1 "V" "OPENNING" NEW GARAMOND - SÁBADO 21/09/2013


INAGURACIÓN - "YO SOY BOHEMIA" NEW GARAMOND - VIERNES 20/09/13